Szanálási eszközök

A szanálási feladatkörében eljáró MNB számára az alábbi szanálási eszközök állnak rendelkezésre:

  1. Vagyonértékesítés: a szanálás alá vont intézmény részben vagy egészben történő értékesítése egy, áthidaló intézménynek nem minősülő másik piaci szereplő számára. Elsődlegesen ezen eszközök alkalmazására kell törekedni.
  2. Áthidaló intézmény alkalmazása: amennyiben a vagyonértékesítés nem járható út, akkor állami többségi befolyással létrehozott „áthidaló bank” vagy „áthidaló befektetési vállalkozás” veszi át a szanálás alá vont intézmény kritikus funkcióit, eszközeit és forrásait. Ez ideiglenes, az elnevezése által is jelzett áthidaló megoldás, amíg nem sikerül piaci vevőt találni a szanálás alá vont intézményre.
  3. Eszközelkülönítés: a szanálás alatt álló intézmény jó és rossz eszközeinek elkülönítése, mely alkalmazható a „jó eszközök” más intézményekbe való átmentése, és a hátramaradó rész megszüntetése révén, vagy fordítva: az intézményről leválasztott „rossz eszközök” szanálási vagyonkezelőre történő átruházásával. A fő cél mindkét esetben az alapvető funkciók folytonosságának biztosítása.
  4. Hitelezői feltőkésítés: a szanálás alá vont intézmény nem biztosított hitelezőit (pl. kötvénytulajdonosokat) vonja be a veszteségviselésbe követeléseik leírása vagy tőkévé történő átalakítása révén. Hangsúlyozandó, hogy a 100 000 euró alatti, OBA által garantált betétek, illetve betétrészek nem vonhatók be a hitelezői feltőkésítésbe!

A fenti szanálási eszközök egyenként vagy együttesen is alkalmazhatóak azzal, hogy az eszközelkülönítés eszköz önállóan nem alkalmazható, csak egy másik szanálási eszközzel együtt.