Jog és adatkezelés

A Szanálási Alap jognyilatkozata

Kérjük, szíveskedjék az alábbiakat figyelmesen elolvasni!

A www.szanalasialap.hu internetes oldal bármely részének megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Amennyiben a feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg oldalainkat.

Az Internet biztonsága – Felelősség

A Szanálási Alap weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja.

Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. A Szanálási Alap nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek (ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát).

A Szanálási Alap honlapján elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért a Szanálási Alap nem vállal felelősséget.