Szanálási célok

A jogszabályban rögzített szanálási célok a következők:

  1. a bármilyen formában nyújtható rendkívüli állami pénzügyi támogatás szükségességének és felhasználásának minimalizálása révén a közpénzek védelme;
  2. a kritikus funkciók ellátásbeli folytonosságának biztosítása;
  3. a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását veszélyeztető hatások kialakulásának kiküszöbölése vagy a kialakult hatások megszüntetése;
  4. a betétbiztosítási rendszer – ideértve az OBA – által biztosított betétek és a befektetésvédelmi rendszer – ideértve Befektető-védelmi Alap – által biztosított befektetések védelme;
  5. az ügyfelek pénzeszközeinek és vagyonának védelme, valamint
  6. a betétesek és befektetők bizalmának fenntartása a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása érdekében.