A szanálás feltételei

A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank a szanálási eljárást akkor indíthatja meg, ha teljesülnek az alábbi együttes feltételek:

  1. a felügyeleti jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank megállapítja, hogy az intézmény fizetésképtelen vagy várhatóan fizetésképtelenné válik,
  2. a szanálási jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank megállapítja, hogy a körülményekre tekintettel nem valószínűsíthető, hogy a szanálási intézkedéseken kívül bármilyen más intézkedés megakadályozná az intézmény fizetésképtelenné válását, és
  3. a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank megítélése szerint a szanálást közérdek indokolja.