Megalakult a Szanálási Vagyonkezelő

2015. november 30., 15:19

Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt.(MSZVK Zrt.) megalapítása révén új elemmel bővült a pénzügyi stabilitás hazai intézményi keretrendszere.

Az MSZVK Zrt.-t 2015. november 26-án bejegyezték a cégnyilvántartásba. A pénzügyi vállalkozásként működő, 200 millió forint jegyzett tőkével rendelkező cég a Szanálási Alap 100%-os tulajdonában áll, ugyanakkor a jogszabályi előírások alapján a tulajdonosi jogok gyakorlására a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB) jogosult.

A Szanálási Vagyonkezelő feladata a szanálás alatt álló intézményekről leválasztott eszközök kezelése. Az MSZVK Zrt. speciális szanálási feladatokat ellátó vagyonkezelőként csak szanálás alatt álló intézménytől vehet át állományokat és azok a szanálási feladatkörében eljáró MNB hatósági döntésével kerülnek át hozzá.

Az MSZVK Zrt. megalakulása fontos mérföldkő a szanálási keretrendszer kiteljesedésében és a pénzügyi stabilitás szolgálatában, mely vonatkozásokban a Szanálási Alap és a Magyar Nemzeti Bank továbbra is szorosan együttműködik.

Budapest, 2015. november 27.

Szanálási Alap

Magyar Nemzeti Bank