Az Európai Bizottság sajtóközleménye

2015. december 17., 11:25

Állami támogatás: A Bizottság jóváhagyta az MKB-nak nyújtandó szerkezetátalakítási támogatást.

Brüsszel, 2015. december 16.

Az Európai Bizottság megállapította, hogy a Magyarország által a Magyar Kereskedelmi Bank Zrt. (MKB) szerkezetátalakításához nyújtandó állami támogatás megfelel a vonatkozó uniós szabályoknak.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az MKB szerkezetátalakítási terve alkalmas a bank hosszú távú életképességének helyreállítására, biztosítja, hogy a bank tulajdonosai hozzájáruljanak a szerkezetátalakítási költségek viseléséhez, és korlátozza a támogatás által okozott versenytorzítást.

A versenypolitikáért felelős uniós biztos, Margrethe Vestager a következőket nyilatkozta: „A mai döntés fontos lépést jelent az MKB szerkezetátalakítása irányában. Mérlegének rendezése után az MKB a magyar fogyasztóknak és vállalkozásoknak fog hitelezni, és szerkezetátalakítási tervét követve törekedni fog arra, hogy visszanyerje hosszú távú, önálló életképességét.”

A mintegy 6%-os piaci részesedéssel rendelkező – 2014 óta állami tulajdonban lévő – MKB Magyarország ötödik legnagyobb bankja. A pénzügyi válság kezdete, azaz 2008 óta az MKB pénzügyi helyzete fokozatosan romlott, elsősorban azért, mert a válság miatt bedőlt a devizában felhalmozott jelentős kereskedelmiingatlan-portfóliójának nagy része. 2014 decemberében a magyar szanálási hatóság úgy döntött, hogy szanálja a bankot. Ennek keretében a magyar szanálási hatóság magánbefektetőknek értékesítette a bank nemteljesítő hiteleinek egy részét.

2015 novemberében Magyarország értesítette a Bizottságot a fennmaradó nemteljesítő hitelek rendezését célzó támogatási intézkedésről (a továbbiakban: értékvesztett eszközökre irányuló intézkedés) és az MKB szerkezetátalakítási tervéről. Magyarország a tervek szerint az MKB eddig el nem adott nemteljesítő hiteleit piaci ár feletti áron átruházza egy vagyonkezelő szervezetre. Ezt a műveletet a magyar állami szanálási alap finanszírozza. Az MKB egészséges tevékenységei (így a betétek is) az anyabanknál maradnak, amely életképes bankként, folytonos jelleggel viszi tovább működését. A szerkezetátalakítási terv szerint az eszközátruházás után az anyabank ésszerűsíti költségstruktúráját, és alapvetően megváltoztatja vállalati stratégiáját, hogy helyreállítsa hosszú távú életképességét. Az MKB a jövőben átstrukturálja fő tevékenységeit, így nem foglalkozik majd kockázatos járulékos szegmensekkel – például kereskedelmiingatlan-hitelezéssel és devizahitelekkel –, hanem a magyar reálgazdaságnak kíván hitelt nyújtani. A bank ezenkívül javítja vállalatirányítását (különösen a kockázatkezelését), hogy a jövőben el tudja kerülni a korábbi hibák elkövetését.

Az MKB nem rendelkezik lejárt alárendelt kölcsöntőkével, azonban a vállalkozás részvényese (a magyar állam) a tehermegosztás elvének megfelelően vállalta, hogy teljes mértékben állja a szerkezetátalakítás rá eső költségeit. Végezetül a magyar állami szanálási alap – az eszközátruházás után az MKB egyedüli részvényese – nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes értékesítési eljárás keretében eladja részvényeit.

A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy az értékvesztett eszközökre irányuló intézkedés és az MKB szerkezetátalakítási terve alkalmas a bank hosszú távú, állami támogatástól mentes életképességének helyreállítására, valamint – az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően – biztosítja, hogy a bank tulajdonosai hozzájáruljanak a szerkezetátalakítási költségek viseléséhez, és korlátozza a támogatás által okozott versenytorzítást.

Háttér-információk

Az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára a bankok támogatását a válság időszakában, azzal a feltétellel, hogy olyan reális szerkezetátalakítási tervvel rendelkeznek, amely segítségével folytatólagos állami támogatás nélkül is életképessé válhatnak, valamint hogy tulajdonosaik hozzájárulnak a szerkezetátalakítás költségeihez, és hogy intézkedéseket tesznek az állami támogatás okozta versenytorzítás enyhítésére (lásd a bankokról szóló 2013. évi közleményt és a MEMO/13/886 feljegyzést).

Lásd még a Bizottság által az uniós állami támogatási szabályoknak a banki ágazatban való alkalmazásáról kiadott „State aid to European banks: returning to viability” (Az európai bankoknak nyújtott állami támogatás: visszatérés az életképességhez) című szakpolitikai tájékoztatót (angol nyelven).

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság SA.40441 ügyszám alatt teszi majd közzé a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján, az állami támogatások nyilvántartásában (State Aid Register). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

IP/15/6347