Hivatalos beszámoló

A Szanálási Alap évente egyszer, legkésőbb a gazdasági év befejezését követő év május 30. napjáig elfogadja éves beszámolóját és a könyvvizsgáló jelentését, megállapítja vagyoni helyzetét és az ezekről szóló beszámolóját benyújtja az Állami Számvevőszéknek. Ezeknek a beszámolóknak a hivatalos változata tölthető le erről az oldalról.

Letölthető fájlok:

Magyar:

Éves Jelentés_2020
Éves Jelentés_2019